Політика конфіденційності та ця угода про конфіденційність розроблена з вимогами Закону України

“Про захист персональних даних” та інших нормативних актів українського законодавства.

Регламентують правові відносини, пов’язані зі збиранням, обробкою, зберіганням персональних даних.

А також правом громадян на невтручання в особисте життя та правом на самовираження.

Інтернет-магазин «bagdaniloft.com», дбаючи про розвиток взаємин із клієнтами, розуміючи важливість забезпечення охорони Ваших персональних даних,

з метою вирішення можливих протиріч та непорозумінь підготувала цю Угоду про конфіденційність (політику конфіденційності).

Далі за текстом – «Політика конфіденційності» та умови користування веб-сайтом інтернет-магазину https://bagdaniloft.com, далі за текстом – «сайт».

Будь ласка, уважно прочитайте цю сторінку, оскільки інформація на ній є важливою.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. “Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)” – уповноважені співробітники на управління сайтом.

Діючі від імені інтернет-магазину “bagdaniloft.com”.

Які організують обробку персональних даних, і навіть визначає мети обробки персональних даних. Склад персональних даних, що підлягають обробці, дії чи операції, які здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що відноситься прямо чи опосередковано до певної чи визначеної фізичній особі.

1.1.3. “Обробка персональних даних” – будь-яка дія або сукупність дій (операцій).

Вчиняються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними.

Включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, вилучення, використання, передачу. блокування, вилучення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкова дотримання Адміністратором.

Або іншим особам, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди.

1.1.5. «Користувач сайту магазину «bagdaniloft.com» – особа, яка має доступ до Сайту, через мережу Інтернет та використовує Сайт.

1.1.6. “Cookies” – невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером і зберігається на комп’ютері.

Веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу.

У HTTP-запиті під час спроби відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. IP-адреса — унікальна мережна адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2.ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

2.1. Користуючись сайтом та купуючи товар, що пропонується на сайті.

А також відповідаючи на запитання в анкеті.

При реєстрації та/або оформленні покупки користувач підтверджує.

Що дає згоду Інтернет-магазину «bagdaniloft.com» та уповноваженим ним особам. На обробку персональних даних, а також що є повнолітньою особою.

2.2. Користувач дає свою згоду Адміністрація сайту на обробку отриманої інформації. Включаючи збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, виправлення), використання, поширення, знеособлення.

Блокування, знищення персональних даних, зазначених у анкеті. З метою заходів, вкладених у формування бази даних учасників, складання статистичної звітності, проведення маркетингових досліджень.

А також здійснення взаємодії з користувачем, у тому числі мережами електрозв’язку. Включаючи направлення SMS-повідомлень та електронних листів, до відкликання такої згоди.

2.3. Користувач підтверджує свою згоду. Що Адміністрація сайту має право взаємодіяти з Користувачем шляхом здійснення прямих контактів. Включаючи, але не обмежуючись: поштове розсилання, електронна пошта, мережа Інтернет та ін.

2.4. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності. Включають, але не обмежуються наступною інформацією:

2.4.1. Прізвище ім’я по батькові. Користувача;

2.4.2. контактний телефон Користувача;

2.4.3. адресу електронної пошти (e-mail);

2.4.4. адреса доставки Товару;

2.4.5. місце проживання Користувача.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ І ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

3.1. Персональну інформацію Користувача Інтернет-магазину «bagdaniloft.com» використовує з цією метою:

3.1.1. ідентифікації Користувача, який зареєстрований на сайті. Для оформлення замовлення та (або) укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом із магазином «bagdaniloft.com».

3.1.2. надання Користувачеві ефективної клієнтської підтримки;

3.1.3. надання Користувачеві персоналізованих послуг;

3.1.4. зв’язку з Користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання.

3.1.5. покращення якості Сервісу, зручності їх використання, розробка нового Сервісу та послуг;

3.1.6. надання інформації про товари, послуги, що реалізуються «bagdaniloft.com», про рекламні акції.

3.1.7. проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

4. КАТЕГОРІЇ ЗБИРАНИХ ДАНИХ

4.1. Категорії Персональних даних та Політика конфіденційності, збір яких здійснює сайт включають:

Файли cookie та Дані про використання мережних ресурсів.

4.2. Персональні дані можуть надаватися Користувачем самостійно або їх збір може автоматично здійснювати сайт.
Якщо не вказано інше, сайт https://bagdaniloft.com  використовує файли cookie для ідентифікації Користувачів.

4.3. Користувачі відповідають за Персональні дані третіх осіб, які вони отримують.

5. СПОСОБИ ТА ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом. У тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам. Зокрема кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку.

Виключно для виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину «bagdaniloft.com», включаючи доставку Товару.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧІ

6.1. Користувачі мають право:

6.1.1. дізнатися, чи були збережені їх особисті дані;

6.1.2. звертатися до Адміністрації сайту, щоб дізнатися про їх зміст та походження;

6.1.3. перевірити їх достовірність чи попросити їх доповнити;

6.1.4. видалити, оновити або виправити свої персональні дані;

6.1.5. перетворити на формат, що забезпечує анонімність;

6.1.6. блокувати будь-які дані, що зберігаються порушуючи закон;

6.1.7 виступити проти їх обробки з усіх без винятку законних підстав.

6.2. Відповідні запити слід надсилати адміністрації сайту на адресу, вказану в контактних відомостях на сайті.

7. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE

7.1. Сайт збирає інформацію про відвідування Вами наших веб-сайтів. З метою отримання статистики відвідувань та ефективності їх використання. Формування персонального підходу та адаптації до інтересів кожного користувача.

Ми робимо це за допомогою різних технологій, одна з яких – cookie-файли.

Це дані, які веб-сайт може надіслати вашому браузеру. І їх буде збережено на вашому комп’ютері для подальшої ідентифікації його веб-сайтом.

7.2. Файли cookie використовуються для оцінки ефективності веб-сайтів (наприклад, для вимірювання кількості відвідувачів).

Виявлення найцікавіших і відвідуваних тем та сторінок. А також для забезпечення зручності навігації та користування сайтом, без збирання будь-якої персональної інформації.

Також файли cookie можуть бути використані для формування персонального підходу. На основі вже наявного досвіду взаємодії користувача з сайтом та його перевагами.

З часом ця інформація дозволяє покращити користувальницький досвід.

8. БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Інтернет-магазин «bagdaniloft.com» вживає необхідних організаційних та технічних заходів. Для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу,

знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

8.2. Ця Політика конфіденційності поширюється лише на сайт Інтернет-магазину «bagdaniloft.com». Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього,

Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Інтернет-магазин за його відповідальність не несе.

8.3. Персональні дані Користувача можуть бути використані з юридичною метою в суді. Або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду. Що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

Користувач обізнаний, що Адміністрація сайту може бути змушена повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади.

9. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

9.1. Крім інформації, що міститься в цих правилах забезпечення конфіденційності персональних даних. Сайт може надавати Користувачеві за запитом додаткову та контекстну інформацію. Що стосується конкретних послуг або збору та обробки персональних даних.

9.2. З метою забезпечення роботи сайту та його технічного обслуговування. Сайт та будь-які сторонні сервери можуть вести файли. В яких реєструється взаємодія сайту з Користувачами (системні журнали),

або використовувати з цією метою інші персональні дані (зокрема, IP-адресу).

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

10.2.Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті інтернет-магазину. Якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

10.3. У разі незгоди з будь-якими змінами, внесеними до Правил. Користувач повинен припинити користуватися сайтом і може вимагати. Щоб адміністрація сайту даних видалила його персональні дані.

Хто ми

Наша адреса сайту: https://bagdaniloft.com.

Коментарі

Якщо відвідувач залишає коментар на сайті, ми збираємо дані, зазначені у формі коментаря. А також IP адреса відвідувача та дані user-agent браузера з метою визначення спаму.

Рядок, що створюється з вашої адреси email, може надаватися сервісу Gravatar. Щоб визначити, чи використовуєте ви його. Політика конфіденційності Gravatar доступна тут: https://automattic.com/privacy/.

Після схвалення коментаря ваше зображення профілю буде видно публічно в контексті вашого коментаря.

Файли

Якщо ви зареєстрований користувач та завантажуєте фотографії на сайт. Вам можливо слід уникати завантаження зображень з метаданими EXIF,

так як вони можуть містити дані вашого розташування по GPS. Відвідувачі можуть отримати цю інформацію завантаживши зображення з сайту.

Кукі

Якщо ви залишаєте коментар на нашому сайті. Ви можете включити збереження вашого імені, адреси email та веб-сайту в куки.

Це робиться для зручності, щоб не заповнювати дані знову при повторному коментуванні. Ці куки зберігаються протягом одного року.

Якщо у вас є обліковий запис на сайті і ви увійдете до нього. Ми встановимо тимчасовий cookie для визначення підтримки cookie вашим браузером. Cookie не містить жодної особистої інформації і видаляється при закритті вашого браузера.

При вході в обліковий запис ми також встановлюємо кілька куки з даними входу та налаштуваннями.

Куки входу зберігаються протягом двох днів, куки з налаштуваннями екрану – рік.

Якщо ви оберете “Запам’ятати мене”, дані про вхід будуть зберігатися протягом двох тижнів. При виході з облікового запису куки входу будуть видалені.

Під час редагування або публікації статті в браузері буде збережено додаткові cookie, Політика конфіденційності .

Він не містить персональних даних і містить лише ID запису відредагованого вами, спливає через 1 день.

Вбудований вміст інших веб-сайтів

Статті на цьому сайті можуть включати вбудований вміст (наприклад, відео, зображення, статті та ін.), подібний вміст поводиться так само, як коли б відвідувач зайшов на інший сайт.

Ці сайти можуть збирати дані про вас, використовувати куки, впроваджувати додаткове відстеження третьою стороною та стежити за вашою взаємодією з впровадженим вмістом,

включаючи відстеження взаємодії, якщо ви маєте обліковий запис і ви авторизувалися на тому сайті.

З ким ми ділимося вашими даними

Якщо ви запитаєте скидання пароля, ваш IP буде вказано в email-повідомленні про скидання.

Політика конфіденційності

Як довго ми зберігаємо ваші дані

Якщо ви залишаєте коментар, то сам коментар та його метадані зберігаються невизначено довго.

Це робиться для того, щоб визначати та схвалювати наступні коментарі автоматично.

Для користувачів із реєстрацією на нашому сайті ми зберігаємо ту особисту інформацію, яку вони вказують у своєму профілі.

Всі користувачі можуть бачити, редагувати або видалити інформацію з профілю в будь-який час (крім імені користувача). Адміністрація веб-сайту також може бачити та змінювати цю інформацію.

Які у вас права на ваші дані

За наявності облікового запису на сайті або якщо Ви залишали коментарі, ви можете запросити файл експорту персональних даних, які ми зберегли про вас, включаючи надані вами дані.

Ви також можете запросити видалення цих даних, це не включає дані, які ми зобов’язані зберігати в адміністративних цілях, за законом чи безпекою.

Куди вирушають ваші дані

Коментарі користувачів можуть перевірятись автоматичним сервісом визначення спаму.